Ciprian Frunza

Ciprian Frunza

Senat

Curriculum Vitae

Eseu 1: Cum vad eu judetul Bihor?

Sunt căsătorit, absolvent al Facultății de Muzică, profesor de pian la Liceul de Arte Oradea și am peste 30 de ani vechime în învățământ. Am masterat în Management Educațional și sunt membru al C.N. de Experți în Management Eduațional din 2013.  

Vreau să ne simţim protejaţi şi apăraţi de instituţiile statului, vreau siguranţă. Educația, tineretul şi cultura sunt domeniile în care mă voi implica total! 

Ce imi propun să realizez ca şi consilier în Consiliul Judetean Bihor:

  • dotarea și reabilitarea grădinițelor și școlilor din mediul urban și rural
  • parcuri sigure pentru copiii noștri
  • stoparea abandonului școlar.Tot mai mulți elevi renunță la școală la o vârstă tot mai mica, mai ales în mediul rural, fenomen datorat mai multor factori:condițiilor precare ale școlilor,transportul elevilor se realizează cu dificultate, drumurile sunt impracticabile iarna la sate, iar sărăcia familiilor în general din mediul rural nu le permite să-și trimită la școala copiii 
  • siguranta sporită în școli și grădinițe
  • stoparea fenomenului de bulling în școli
  • Stoparea consumului  de alcool și stupefiante în rândul tinerilor 
  • Înfiintarea de cabinete medicale în toate școlile si asistență din partea psihologilor școlari 
  • Înfrățirea școlilor de la sate cu liceele din mediul urban, pentru ca elevii să cunoască posibilitățile de continuare a  studiilor lor în viitor.

 De asemenea, am să promovez etnocultura, care reprezintă o autobiografie a unui popor sau a unei zone, prin organizarea la sate şi oraşe de târguri, concerte de muzică şi dansuri populare care să promoveze tradițiile și obiceiurile culturale ale zonei.

 

Eseu 1: Cum vad eu judetul Bihor?

Nici o clipă nu m-am gândit ca voi face politică, dar situaţia din ţara noastră, faptul că nimic nu se schimbă, că oamenii ajung să se complacă în această stare de fapt, că ei nici nu mai cred că cineva poate schimba în bine traiul nostru m-a făcut să mă înscriu în U.S.R. şi să lupt activ  pentru ca principiile democraţiei să ne fie respectate.

Toţi românii trebuie să ne implicăm ca să putem reuşi schimbarea pe care o dorim. Vrem cu toţii să avem un trai decent, să nu fim copleşiţi de griji, copiii nostri să beneficieze de un învăţămînt  profesionist care să îi pregătească pentru viaţă.                   

Vrem de asemenea să ne simţim protejaţi şi apăraţi de instituţiile statului, vrem siguranţă , vrem asistenţă medicală corespunzătoare, vrem locuri de muncă bine plătite, pensii decente, vrem să rămână copiii nostri în ţară alături de noi, nu să-şi caute locuri de muncă în alte țări pentru a putea trăi decent.

În localitățile mici s-au desființat  căminele culturale sau sunt în paragină, parcurile și locurile de agrement pentru copii și vâstnici sunt aproape inexistente.

Locuri de muncă sunt puține și prost plătite.

Domeniile în care mă voi implica în Consiliul Judetean Bihor:

  1. Educație

Aș vrea ca să pot spune după încheierea mandatului meu:

– ce grădiniță frumoasă, dotată are copilull meu. Din prima s-a îndrăgostit de d-na educatoare!

– școala din sat este frumoasă,este dotată ca la Oradea, copiii se simt bine, sunt liniștit că acolo învață lucruri noi, utile pentru viitorul lor

– copilul meu se joacă în parc după-masă cu restul copiilor, fără să-mi fie frică că i se poate întâmpla ceva

Educația nu se dezvoltă și se formează doar la școală, prin memorarea diferitelor discipline, ci trebuie extinsă în afara școlii prin activități extracurriculare, sportive, culturale, în natură – turism, drumeții etc., activități în care elevii participă liber consimțit  și corespund cu aptitudinile, înclinațiile și intereselor lor.  

         Adolescenții de azi nu mai au aceleași preocupări ca altădată. Odată cu apariția de noi tehnologii, preferă să stea pe mess toată ziua,să asculte muzică și dacă se poate să nu meargă la școală. Ei trebuie atrași prin programe bine gândite, placute și specificei vârstei spre cât mai multe activități extra-școlare pentru a-și găsi locul de mâine, pentru a interacţiona între ei.

Acest lucru nu e uşor, trebuiesc create condiţii, organizate activităţi cultural-educative trebuie ascultate opiniile lor, doleanţele şi abia apoi acţionat. 

        Din experienţa mea didactică am observant că supărarea lor cea mai mare constă în faptul că toate deciziile se iau peste capul lor, de către familie, şcoală – ei devenind doar nişte simpli executanţi. Ei bine, acest lucru duce la nişte acţiuni negative din partea lor, la răzvrătirea lor, care pot avea efecte negative pe termen lung.

         Indiferenţa crasă a Statului faţă de Învăţământ generează automat o indiferentă a elevului pentru studiu. Ei nu simt atracţie pentru şcoală deoarece în cele mai multe cazuri nu sunt educați conform aspiraţiilor, dorinţelor, aptitudinilor şi talentelor lor, precum şi a cerinţelor de pe piaţa muncii!

Fenomenele ce trebuie rezolvate sunt:

Abandonul școlar și absenteismul– probleme deosebit de importante!

– tot mai mulți elevi renunță la școală la o vârstă tot mai mica, mai ales in mediul rural și în orașele mici și mijlocii. 

Acest fenomen este datorat mai multor factori:

– condițiilor precare ale școlilor, transportul elevilor se realizează cu dificultate, drumurile sunt impracticabile iarna la sate 

  sărăciei familiilor în general din mediul rural. 

– rata șomajului ridicată din anumite zone, unde agenții economici sunt slab reprezentați

– la nivelul acestor comunități există un interes scăzut pentru educație, a-ți trimite copilul la școală este privit ca o investiție fără rost, falimentară, mai mult chiar o amenințare pentru păstrarea cutumelor la nivelul comunitar – la romi!

            Siguranța elevului

  Tragediile din ultimele săptămâni ne-au demonstrat lipsa de reponsabilitate a celor care ar trebui să ne asigure liniștea, siguranța şi încrederea. Instituțiile statului sunt incapabile să gestioneze situații de criză. Efectele slabei guvernări au dus la cazul Alexandrei. Putem să ne gândim că poate mâine fata noastră va fi la rândul ei răpiță, violată și ucișă iar cei puşi ca să ne apere ne vor privi nevinovați şi ne vor spune că nu au fondurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea mai bine. Impertinenţa cu care gestionează cazurile a generat furia întregii naţiuni. 

         Fenomenul de bulling (agresiune fizică și emoțională), discriminările, insultele și amenințările grave, lăsarea fără ajutor chiar prin omisiunea înștiințării violențelor (cazul Galați) este în permanentă creștere. 

 Consumul de alcool și stupefiante în rândul tinerilor ca și numărul mare de nașteri în rândul adolescentelor ne face să fim pe primele locuri în Europa la aceste fenomene 

Susținerea sportului de masă – crearea la sate și orașele mici de piste pentru practicarea atletismului și ciclismului

2.Etnocultura În Bihor avem obiceiuri și tradiții populare deosebite. Arta populară și specificul zonei trebuie sprijinite prin organizarea de târguri ale meșterilor populari, evenimente culturale specifice de prezentare a portului, a dansurilor și cântului popular, care vor duce implicit la o mai bună cunoaștere a zonelor și a dezvoltării acestora.

3.Turismul Bihorul este un judet cu multe obiective minunate..Avem peșteri (Peștera Urșilor, Peștera Vântului, Peșerea Meziad), cascade  (Cascada Moara Dracului, Răchițele, Evantai, Săritoarea Iedului) mănăstiri (Izbuc, Sfintei Cruci), Poiana Florilor  (Mănăstire, rezervație naturală, munte, istorie și natură), Groapa Ruginoasa-Valea Secii (peșteră, munte, defileu și rezervație naturală) munți (Munții Bihorului, Pădurea Craiului), Lacul cu nuferi, stațiuni balneoclimaterice (Felix, 1 Mai), stațiuni montane( Stâna de vale, Arieșeni). 

Printr-o bună gestionare a acestora- rezolvarea căilor de acces care sunt de regulă deficitare – și promovarea lor eficientă, aceste obiective ar putea deveni atracții europene.

Munca de teren cred că este cheia succesului, doar la fața locului poți privi în ansamblu nevoile comunității.

Voi facilita obținerea de fonduri pentru zonele unde există proiecte viabile ce pot duce la creșterea economică, pentru îmbunătățirea calității vieții în județ

Experiența se formează, legile se respectă, totul e să vrei să te implici, să fii cinstit, corect și loial față de cei care, prin votul lor, ți-au acordat încredere și speră să îi reprezinți onest. Cu o echipă de calitate, constituită din perfecționiști, vom putea să realizăm multe pentru noi, bihorenii.

 

Candidati USR

Ciprian Barna

Ciprian Barna

Candidat CJ Bihor
Mihai George Florea

Mihai George Florea

Senat
Catalin Florin Sime

Catalin Florin Sime

Camera Deputatilor
Radu Daniel Mănăilă

Radu Daniel Mănăilă

Camera Deputatilor