Daniel Palaghianu - presedinte
Daniel Palaghianu - presedinte
Bodan Cosma
Bogdan Cosma - vicepresedinte
Mihai Svab - Vicepresedinte
Alin Puscau - Vicepresedinte
Florin Oros - vicepresedinte
Ioan Kuibus - Vicepresedinte
Claudiu Onita - Membru BL
Mircea Daru - Membru BL
Ioan Bișboacă - Membru BL
George Togor - Membru BL
Ciprian Frunză - Membru BL
Daniel Panait - Membru BL
Monica Horvath - Membru BL