Bihorul importa gunoi

Bihorul importa gunoi

Un titlu șocant dar face vâlvă în presa internațională: Gestionarea deșeurilor: România, nătângul Europei

Filmul realizat de Euronews prezintă apocaliptic, dar onest, eșecul unei întregi clase politice. Clasa politică care guvernează România de peste 30 de ani.

Gestionarea deșeurilor în România și a importurilor de deșeuri din Europa de Vest este realizata ca un chilipir. În timp ce tratarea (neutralizarea) unei tone de deșeuri în România costă doar 17 euro, în Europa de Vest aceeași neutralizare costă 250 de euro/tona. Este un raport imens, de peste 15 ori mai mic, deșeurile menajere contaminate și chiar medicale fiind importate deseori ilegal sub pretext de marfă (bunuri de consum) fiind apoi arse în incineratoarele fabricilor de ciment.

A se vedea cazul recent in care inspectorii Garzii de Mediu Bihor investigheaza depozite ilegale cu 700 de tone de astfel de deseuri introduse ilegal in Bihor si depozitate in Vadu Crisului si Ineu de Cris.

Aceste incineratoare ale fabricilor de ciment nu sunt dotate cu filtre și sisteme speciale de filtrare antipoluare, acest tip de incinerare va trebui pe viitor înlocuit cu un altul care să respecte ultimele standarde europene de mediu pentru ca emisiile  periculoase pentru sănătatea cetățenilor, de dioxină și furan, să fie stopate. Aceste emisii nu sunt în prezent măsurate corespunzător și nu se cunoaște cu exactitate nivelul de toxicitate din atmosferă.

Neexistând supraveghere strictă la frontiere, acolo unde aceste importuri ilegale ar trebui stopate, riscăm să ne transformăm încet-încet în groapa de gunoi a Europei.

Nu există o strategie elaborată de colectare selectivă a deșeurilor în România în momentul de față.

Guvernul, reprezentat de ministrul mediului Costel Alexe, dă în interviu cifre false, spunând că rata reciclării a ajuns în România la 13,8%, cifra reală fiind insa sub 10%. Chiar și așa, rata reciclării este mult mai mică decât angajamentele asumate de România (50% până în 2020).

În București dezastrul este de proporții gigantice. Rata de reciclare aici este de 5%, cu peste 1.000.000 tone de deșeuri/an care se duc direct la gropile de comun nemodernizate ale capitalei. În acest context România produce cu mult peste 10.000.000 de tone de deșeuri anual, din care peste 9.000.000 de tone se duc direct în gropile de gunoi preistorice, pe marginea drumului, cu efecte nocive pentru sănătatea publică. UE a instituit procedura de declanșare a infringement-ului și cere României să ia măsuri anti-poluare.

Soluția corectă pentru noi ar fi relativ simplă, adoptarea modelului suedez de management al deșeurilor:

– colectarea selectivă în 8 fracții a deșeurilor și gunoiului casnic, industrial și municipal,

– realizarea unor uzine de incinerare după model suedez, prietenoase cu mediul.

Suedia reciclează peste 99% din deșeurile pe care le produce. Din 2025 ținta de reciclare asumată de România în cadrul UE este de 70%, iar din 2030 peste 90%. Peste 6.000.000 de tone de deșeuri menajere, industriale sau municipale se încadrează în această categorie de incinerare, dacă deșeurile sunt colectate selectiv. Aceste 6.000.000 de tone de deșeuri sunt echivalentul energetic al 2.000.000 de tone de țiței sau 40% din necesarul de energie al României.

Managementul corect al deșeurilor presupune ca noi să educăm populația pentru o reală colectare selectivă a acestora și un consum al resurselor echitabil, să nu le mai îngropăm în sol, astfel contaminând ireversibil apa și solul pentru sute de ani și condamnând la boală generațiile care vor veni. Și bineînțeles să interzicem importul de deșeuri, iar pe ale noastre să le incinerăm ecologic la cele mai înalte standarde europene, adică la cele suedeze.

În Oradea și județul Bihor rata reciclării este sub procentul de 50%, la care ne-am angajat în cadrul UE.

Cu toate că s-au realizat pași importanți prin proiectul SMID (Sistem de Management Integrat al Deșeurilor) în județul Bihor în perioada 2007-2013, proiect care s-a implementat până în 2017, în valoare de 199.895.470 RON fără TVA (44.406.414 euro, la cursul contractului de finanțare: 1 euro = 4,5015 RON), Oradea și Bihorul au nevoie de un proiect mult mai amplu de colectare selectivă a deșeurilor și incinerarea lor în stații ecologice de incinerare la standarede UE, nu de incinerarea lor în fabrici de ciment.

În Oradea deșeurile menajere, industriale și municipale sunt colectate de RER ECOLOGIC SERVICE SA și ajung la Centrul de Management Deșeuri ECO Bihor, o investiție controlată de KEVIEP Kft prin SC ECO BIHOR SRL.

SC Geocycle SRL a colectat selectiv și valorificat energetic: 5.735,65 tone/2018 și 3.461,38 tone/2019. Potrivit raportului de activitate a Direcției Tehnice din cadul Primăriei Oradea cantitatea totală de deșeuri colectată în 2018 a fost de 184.622,70 tone, din care 16.786,24 tone au fost valorificate prin reciclare și energetic, reprezentând 9,1% din totalul deșeurilor.

Lucrurile pe 2019 stau mult mai prost. Potrivit raportului tehnic al Direcției Tehnice din Primărie din cele 185.124,99 tone de deșeuri, doar 4.885,4 tone de deșeuri au fost valorificate prin reciclare și energetic, reprezentând un procent de 2,64%. Ori există o eroare mare în raportare, ori potrivit tabelului furnizat de Direcția Tehnică, reciclarea a fost mult subdimensionată în anul 2019:

Tabel: Deşeuri de ambalaje valorificate din Depozitul Ecologic Judeţean de Deşeuri, provenite din Oradea:

2015

(tone)

2016

(tone)

2017

(tone)

2018

(tone)

2019

(tone)

Deşeuri de ambalaje 

valorificate  din care:

2.009,35 1.996,652 2.534,60 2496,78
– hârtie şi carton(15 01 01) 705,57 712,81 1.111,95 867,090 453,96
– sticla              (15 01 07) 198,57 130,13 150,62 183,550 59,72
– plastic            (15 01 02) 1.054,10 1.043,492 1.052,93 1299,580 365,28
– metale            (15 01 04) 51,11 110,22 219,10 146,560 0,04
– lemn               (15 01 03) 7,92

    

În cursul anului 2019, din deşeurile colectate separat în municipiul Oradea, au fost valorificate energetic, la S.C. Geocycle SRL o cantitate de 3 461,38 tone.”

În județul Bihor colectarea deșeurilor se face de către REOSAL SA și potrivit SMID Bihor în cele 5 zone de gestionare a deșeurilor (altele decât Oradea): Aleșd, Salonta, Beiuș-Ștei, Marghita și Săcueni în anul 2006 se generau 91.385 tone de deșeuri, la nivelul anului 2019 estimăm că se generează peste 125,000 tone.

Asta înseamnă că județul Bihor generează peste 300.000 tone de deșeuri anual, din care un procentaj foarte mic sunt colectate selectiv, reciclate sau valorificate energetic, lucru care va trebui îndreptat cât mai urgent pentru a oferi cetățenilor o viață sănătoasă și desigur pentru a ne alinia la standardele europene și evita procedurile de încălcare (infringement) ale angajamentelor asumate.

USR Bihor are un plan/proiect amplu pentru perioada 2020-2030, de colectare selectivă a deșeurilor în 8 fracții și transformarea acestora în materii prime și energie, după model suedez, proiect care va fi prezentat în detaliu în perioada următoare.

România nu este în poziția Suediei care are 32 de stații de incinerare la cele mai înalte standarde europene de mediu, stat care își permite să importe 800.000 de tone de deșeuri selectate special pentru incinerare. România nu doar că nu are tehnologia de incinerare adecvată pentru a-și permite să importe deșeuri din alte tari, nu are capacitatea de a-și incinera cele peste 6.000.000 tone de deșeuri incinerabile  nepericuloase, dar nici nu mai poate continua „valorificarea energetică” a deșeurilor periculoase în incineratoarele fabricilor de ciment… Asta dacă ne gândim și la viață.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>