Fact checking cu Primaria Oradea

Fact checking cu Primaria Oradea

Într-o notă comică – dată de faptul că se ferește să ne pronunțe numele dar răspunde punct cu punct problemelor ridicate de USR Bihor – Primăria Oradea ne acuză că răspândim informații false cu scopul de a induce în eroare opinia publică. Adică suntem niște mincinoși. Asta deși, așa cum am menționat în comunicatul de presă “condamnat cu fermitate” de municipalitate, USR Bihor a folosit pentru documentare datele făcute publice chiar de către Primăria Oradea, după cum urmează:

USR Bihor a susținut că Oradea avea, în urmă cu zece ani, 38 000 – 40 000 de arbori maturi.

Primăria Oradea ne spune că, în Oradea erau, în 2011, 124 094 arbori conform Registrului Verde.

“Cadastrul verde a înregistrat în intravilanul oraşului Oradea un număr de 124 094 arbori şi arbuşti (din genurile Rosa, Hibiscus, Cytisus etc.). (…) Dacă aplicăm criteriul înălţimii minime de 7 metri (arborii fiind plante lemnoase cu o singură tulpină şi înălţimea la maturitate mai mare de 7 metri), rezultă că în Oradea există cel mult 36.000 de arbori maturi, un efectiv insuficient raportat la numărul de locuitori sau al vehiculelor înmatriculate în oraş”. Plan Urbanistic General (PUG) al Municipiului Oradea, Memoriu General, pagina 126 (Link: http://www.oradea.ro/fisiere/subpagini_documente/129/PUG%20ORADEA_MEMORIU%20GENERAL.pdf)

În cazul acesta, Primăria Oradea ignoră faptul că USR vorbește specific de “arbori maturi” și furnizează cifra de 124 094 arbori, uitând convenabil să menționeze că cifra respectivă se referă la numărul total de “arbori și arbuști” din speciile Rosa, Hibiscus, Cytisus etc. Adică ne raportează, la grămadă, și tufele de trandafiri, măceș, gard viu și alte plante decorative plantate în amenajări peisagistice ca și când aceștia ar fi arbori maturi.

USR Bihor a susținut că anual sunt tăiați, în medie, 1 000 de arbori maturi și sunt plantați câteva sute.

Primăria Oradea ne spune că, în ultimii 10 ani, au tăiat 7 475 de arbori și au plantat 23 207 arbori.

2017 – tăieri  939 de arbori, toaletări 9443 arbori, plantări 208 arbori

2016 – tăieri  742 de arbori, toaletări 5375 arbori, plantări 287 arbori

2015 – tăieri  616 de arbori, toaletări 4712 arbori, plantări 342 arbori

Raportul Primarului pe anii 2015 (pag 49), 2016 (pag 80), 2017 (pag 78). (Link: http://www.oradea.ro/primar/rapoarte-anuale)

În cazul acesta Primăria face trimitere la o serie de informații din documente care nu există sau nu pot fi verificate pe deplin pe site-ul propriu. Rapoartele Primarului pe anii 2018 și 2013 lipsesc (la 2013 este trecut raportul pe anul 2010) iar în rapoartele pe anii 2008, 2009 nu pot fi găsite informații referitoare la numărul de copaci tăiați vs cei plantați. Cifrele prezentate de noi sunt o medie a anilor pentru care am găsit raportări.

USR Bihor protestează față de modul în care municipalitatea înțelege să protejeze mediul înconjurător.

Primăria Oradea ne spune că Municipiul Oradea dispune de 663 ha de teren ca spațiu verde din care 516,81 ha sunt amenajate ceea ce, raportat la populația municipiului la 1 iulie 2018 de 221 398 cetățeni conduce la o medie de 26,01 metri pătrați spațiu verde / cap de locuitor, conforma cu normele UE.

“Suprafața de zona verde/cap de locuitor calculata conform Legii 24/2007 – Legea Cadastrului verde este de 16,5 mp/locuitor, suprafața de spațiu verde amenajat fiind de 302,6 ha“. Raportul de mediu al PUG Oradea, pagina 45, calcule făcute cu nr. de locuitori din 2011 – 183 123 locuitori. (Link: http://www.oradea.ro/fisiere/subpagini_documente/129/RAPORT%20DE%20MEDIU.pdf)

Lăsând la o parte faptul că, dacă împărțim 516,81 hectare de verdeață la 221 398 de cetățeni, obținem 23,34 mp/locuitor și nu 26,01 cum susține Primăria, este greu de explicat diferența dintre suprafețele menționate în Cadastrul Verde (663 ha, compus din 510 ha spații verzi amenajate, 66 ha spații degradate, 87 ha cimitire) și raportul de mediu al PUG-ului orașului, măsurători riguroase realizate de firma Planwerk care identifica 302,6 ha și recomanda mărirea suprafeței cu încă 347, 3 ha. Cu alte cuvinte, Primăria Oradea ne prezintă și coroanele, florile de pe morminte, ambrozia și bălăriile de pe terenurile virane drept spațiu verde deși legea 24/2007 și  OUG 114/2007 sunt clare față de ceea ce poate fi numit spațiu verde. Grav este faptul că, dacă ne raportăm la spațiul verde identificat în PUG (+/- ce s-a mai amenajat între timp) și-l împărțim la numărul de locuitori actual, ajungem la aproximativ 13-14 metri pătrați de verdeață/ cap de locuitor, la mare distanță de cifrele impuse de legislația românească și europeană în domeniu, de 26 mp/locuitor.

USR Bihor nu a intenționat deschiderea unui conflict de tipul “fact checking” cu Primăria Oradea pe teme de mediu ci am dorit să atragem atenția asupra acestui aspect, să pornim dezbateri publice, să identificăm și să aplicăm soluții pentru bunăstarea cetățenilor. Avem o administrație bună dar nu infailibilă iar unele domenii, precum cel de fata, sunt abordate deficitar și merită o atenție mai mare. Ieri, 13 august, în baza legii accesului la informații publice, am solicitat Primăriei Oradea Cadastrul Verde al orașului și toate contractele de plantare și tăiere arbori împreună cu avizele de tăiere, toaletare, anexe, procese verbale de recepție lucrări pentru perioada 2008-2019. Odată ce vom primi aceste date, le vom analiza și le vom prezenta cetățenilor pentru a le permite să tragă concluziile necesare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>