Propuneri de modificări la bugetarea participativă din Oradea

Propuneri de modificări la bugetarea participativă din Oradea

USR Bihor propune modificări în spiritul transparenței și eficienței procesului de selecție din cadrul bugetării participative

Având în vedere că Primăria Oradea dorește să modifice Regulamentul Bugetării Participative, USR Bihor, ca inițiator al ideii în Oradea, a făcut o propunere de modificări în acest sens, pe care a comunicat-o autorității locale.

Pe această cale am solicitat un număr de 5 modificări minore care ar duce la o mai mare transparentizare și eficientizare a procesului de selecție, un calendar mai bine definit al Bugetării Participative și nu în ultimul rând o extindere a finanțării proiectelor în limita bugetului alocat anual.

Iată propunerile noastre:

  1. Transparență și claritate – Încă de la prima ediție a Bugetării Participative, acest regulament a avut deficiențe la capitolul transparență. De exemplu, contorul care monitoriza numărul de voturi lipsea, iar proiectul  „Modernizare Ștrand Ioșia” a fost desemnat eligibil deși avea un buget de 1 000 000 euro. De asemenea considerăm necesară crearea unei pagini separate pentru proiectele respinse încă din prima fază, cea a depunerii, cu motivele detaliate ale respingerii lor, iar acolo unde se motivează prezența unui proiect similar derulat de către Primărie, să se facă dovada existenței acelui proiect, împreună cu datele tehnico-financiare, pentru a reduce suspiciunile.
  1. Procedură de admitere și selecție – acest instrument de participare cetățenească trebuie folosit astfel încât să promoveze coeziunea social și teritorială în Oradea și să încurajeze implicarea civică în problemele cetățenești. De asemenea considerăm că dacă proiectele nu ar trebui să vină în conflict cu alte proiecte ale Primăriei, nici nu ar trebui promovate prin Bugetare Participativă proiecte ale Primăriei. Acesta trebuie să rămână un instrument al cetățenilor municipiului Oradea.
  1. Consiliu dedicat monitorizării procesului – pentru a maximiza eficiența bugetului participativ este nevoie de instituirea unui Consiliu de monitorizare al Bugetării Participative, constituit din cetățeni, aleși conform reprezentativității teritoriale („reprezentant de cartier”) și reprezentanți ai administrației.
  1. Trei luni pentru formularea proiectelor – în cadrul fostei bugetări participative perioada de depunere a proiectelor a fost 11.12.2017 – 21.01.2018. Propunem un calendarul de desfășurare de trei luni care trebuie conturat în jurul etapei de depunere a proiectelor în fața comisiei și a dezbaterilor. Recomandăm ca perioadă de depunere a proiectelor lunile mai – iulie, timpul fiind suficient pentru consolidarea propunerilor fiind astfel relevante pentru cartier și cetățeni.

Propunere calendar de desfășurare:

  • ianuarie – martie – constituire consiliu monitorizare proiecte;
  • aprilie – lansare proiect;
  • mai – iulie – depunerea și susținerea proiectelor;
  • august – verificare proiecte și soluționare posibile contestații;
  • septembrie – promovare proiecte și vot.
  1. Finanțare – conform regulamentului actual se alocă pentru Bugetarea Participativă suma de 1,5 milioane euro și se califică doar 10 proiecte, or dacă media pe proiect este de 50000 euro, rezultă că în fapt se alocă doar 500 mii euro. Propunerea noastră este ca bugetul de 1,5 milioane euro să fie folosit integral astfel: dacă suma primelor 10 proiecte nu depășește bugetul alocat inițial, se finanțează suplimentar următoarele proiecte calificate, până la concurența sumei. Ca metode de departajare se pot folosi voturile deja obținute, făcându-se media voturilor online și fizice pentru fiecare proiect, iar proiectul/proiectele care au o medie a voturilor mai mare, se califică suplimentar față de cele 10 inițiale.

Copia solicitării USR Bihor poate fi descărcată aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>