Dezbatere publică privind legea „mirosurilor”

Dezbatere publică privind legea „mirosurilor”

Joi, 25 mai, a avut loc la Sala Mare a Primăriei Oradea, dezbaterea publică privind inițiativa legislativă referitoare la confortul olfactiv, organizată de USR Bihor.

Dezbaterea a fost condusă de d-na Rodica Militaru (inițiator al legii – USR Timișoara), d-na Carmen Lezeu (Preşedinte Asociaţia Sântandrei Metropolitan Area) și dl. Cristian Rusu (Președinte USR Bihor), iar invitați au fost dl. senator Allen Coliban (Președinte a Comisiei de mediu), dl. deputat Cornel Zainea (membru în Comisia de mediu a Camerei Deputaților), d-na Nadia Pal, dl. Vasile Fonoage (reprezentant al Federației Patronilor), dl. deputat Silviu Dehelean (membru în comisia juridică a Camerei Deputaților). Din partea primăriei Oradea a participat d-na deputat Cherecheș Florica.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor și-a declinat în scris competența și nu a participat la dezbatere. De asemenea nici celelalte autorități abilitate în domeniu nu au trimis reprezentanți.

În schimb, reprezentanții societății civile au fost prezenți în număr mare, cei mai numeroși fiind membrii Asociației Sântandrei Metropolitan Area, dar și președinți de Asociații de Proprietari din cartierul Ioșia.

După o scurtă prezentare a invitaților, care au subliniat importanța unei legi care să reglementeze domeniul confortului olfactiv, discuțiile au ajuns destul de repede la problema punctuală a poluării olfactive făcute de către crescătoriile de pui si porci ale grupului Nutrientul, dar și de către crescătoria de bovine de la Căminul Felix din Sântandrei. Toate părțile au subliniat că nu se dorește încetarea activității respectivelor unități, ci impunerea unor norme care să reglementeze nivelul de poluare maxim admis, dar și stabilirea unor mijloace clare și legale de determinare a pragului la care mirosurile aduc atingere confortul olfactiv. Ca exemplu, d-na Nadia Pal a dat ferma de la Sălard care deși este situată în localitate, nu emite decât de două ori pe an mirosuri specifice, în restul timpului dejecțiile fiind depozitate în locuri special amenajate.

Cetățenii participanți la dezbatere au fost de acord că o lege care să reglementeze acest domeniu este extrem de importantă, deoarece, spuneau dânșii, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului au invocat la fiecare sesizare lipsa legislației în domeniu, deci imposibilitatea de a sancționa în vre-un fel poluatorul. Printre soluțiile propuse sunt obligarea agenţilor economici de a folosi soluţii tehnice pentru tratarea dejecţiilor, eliberarea autorizaţiilor de mediu pentru asemenea ferme doar ţinându-se cont şi de valorile critice de expunere a populaţiei la poluarea olfactivă, impunerea unor valori-limită pentru emisiile de amoniac şi hidrogen sulfurat, precum şi stabilirea unui nivel maxim de azot din terenul pe care se împrăştie dejecţiile, aşa încât să fie ţinută sub control şi concentraţia nitriţilor din apele subterane.

Urmare a acestui demers, parlamentarii USR prezenți la dezbatere au promis că vor face toate demersurile pentru ca proiectul legislativ să își urmeze calea parlamentară pentru a intra în vigoare sub forma unei legi.

Vezi și invitația de participare la acest eveniment >>

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>