Buget Participativ la nivelul Municipiului Oradea

Buget Participativ la nivelul Municipiului Oradea

USR Bihor a depus astazi la Primaria Oradea un document prin care propunem infiintarea unui Buget Participativ la nivelul Municipiului Oradea.

Implicarea cetatenilor in viata sociala si politica este unul dintre obiectivele strategice ale USR, iar Bugetul Participativ este unul dintre instrumentele care pot ajuta la atingerea acestui obiectiv.

https://drive.google.com/…/0B2b4hZNBoJgcRFlGLUhndTlMc2M/view

BUGETUL PARTICIPATIV

– propunere de amendament la Legea Bugetului Local Consolidat al municipiului Oradea pe anul 2017 –

– vizează împuternicirea cetățenilor cu obiectivul de a democratiza mai larg modalitatea de a lua deciziile

și promovează participarea publică cu țelul de a crește calitatea vieții în oraș –

– propus de Partidul Uniunea Salvati Romania – filiala Oradea –

Inițiativa cetățenească este una dintre modalitațile, aflate la îndemana fiecărei comunități, prin care

cetățenii pot teoretic să participe direct la procesul decisional din administrația publică locală.

Prin implicarea cetățenilor s-ar produce o schimbare a modului în care sunt gandite proiectele

administrației, obligand autoritațile să țină cont de nevoile reale ale oamenilor.

Proiectul Bugetului Participativ a fost propus pentru prima dată în Romania, la Cluj în 2013, el fiind

inițiat de colegul nostru de la USR Cluj – deputatul Adrian Dohotaru.

Definiție:

 Bugetul participativ este un instrument care permite cetățenilor din diverse cartiere să discute modul în

care sunt alocate o parte din taxe și impozite și să decidă prioritățile de investiții. Mai mult decât

consultare cetățenească, Bugetul Participativ presupune decizie directă cu privire la bugetul de investiții

al orașului. În cadrul Bugetului Participativ, municipiul e împărțit în mai multe sectoare. Cetățenii se

întâlnesc periodic în școli, primării de cartier, spații publice deschise. Pe baza unui buget alocat în

fiecare zonă, cetățenii deliberează, prin vot sau consens, asupra propunerilor de investiții publice

necesare în cartierul în care locuiesc. Cetățenii își aleg delegați care discută detaliile tehnice ale

implementării proiectelor cu funcționari municipali, experți, consilieri locali, primar. Apoi, se formează

comitete de monitorizare a proiectelor alese. Sumele alocate sunt invers proporționale în raport cu

calitatea vieții din cartiere.

Scop:

 Bugetul Participativ vizează împuternicirea cetățenilor cu obiectivul de a democratiza mai larg

modalitatea de a lua deciziile și promovează participarea publică la nivel de cartier cu țelul de a crește

calitatea vieții în oraș. Alte ținte sunt descentralizarea deciziei, incluziunea a cât mai multe categorii de

cetățeni la formularea de politici publice și transparența decizională.

Obiectivele majore:

1. rezolvare mai eficientă a problemelor sociale care apar la nivelul vieții de cartier;

2. echitate și incluziune socială a unor categorii de public care nu apar în dezbaterile publice și nu sunt

învestite de autorități, mediul de afaceri și mass-media ca „societate civilă”

3. participare largă și în profunzime a cetățenilor  comparativ cu participarea la vot

Ce urmareste Bugetul Participativ?

 patru principii: Transparenta, Informare, Responsabilizare si Participare.

Cum funcţionează ?

 Întrunirile se ţin în diverse cartiere ale oraşului timp de trei luni în care cetăţenii decid priorităţile de

investiţie. Se decid câte doi delegaţi pe cartier care participă la întâlnirile Consiliului Bugetului

Participativ din cadrul primăriei pentru a stabili distribuţia bugetului la nivelul oraşului, apoi propun

primarului o formulă de buget care poate fi respinsă prin veto

– În urma veto-ului bugetul e retrimis pentru amendare, dar amendarea poate fi refuzată de Consiliu

(compus din cetăţeni aleşi, funcţionari, reprezentanţi ai unor asociaţii de locatari, ai unor sindicate etc.)

printr-o majoritate de două treimi.

Ce sumă se aloca?

 La fiecare proiectie bugetara anuala, primaria Oradea stabileste un procent din bugetul de investitii

consolidat al municipiului, rezervat proiectelor Bugetului Participativ

Calendar de activităţi pentru facilitarea participării publice?

 Draftul unui calendar va fi pus la dispozitia autoritatilor locale, in eventualitatea acceptarii acestei

propuneri facute de USR Oradea

Ce probleme ar putea apărea?

 Având în vedere că propunerea vizează chiar la nivelul proiectului-pilot cel mai complex exerciţiu de

democraţie participativă locală, câteva contradicţii devin vizibile. Dintre acestea amintim: presiunea

politică şi clientelară pentru un status quo care facilitează decizia ierarhică, în spatele uşilor închise, în

avantajul purtătorilor de capital şi al unor interese de afaceri puţin vizibile; tendinţa civică de a formula

nevoile în termeni mai puţin generali, de probleme comune, şi înclinaţia de a aduce în prim plan

probleme personale, frustrarea legată de posibile aşteptări şi lipsa unor rezultate imediat; participarea

la firul ierbii nu înseamnă în mod necesar decizii inclusive ori juste, luate în colaborare, eventuala

pretenţie că simpla deliberare raţională ar diminua semnificativ conflictele structurale din societate.

Cadrul legal?

 Legea nr.141 din 30 aprilie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Administratiei Publice Locale

nr.215/2001

– Stabileste care sunt etapele de realizare a Initiativei Cetatenesti

– “CAP.6 ^1 Initiativa Cetateneasca

Art.120^1

(1) Cetatenii pot propune consiliilor locale si consiliilor judetene pe a caror raza domiciliaza, spre

dezbatere si adoptare, proiecte de hatarari.

(2) Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiate de unul sau mai multi cetateni cu drept de vot,

duca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitatii

administrative-teritoriale respective

Art.120^3

Dupa depunerea documentatiei si verficarea acesteia de catre secretarul unitatii administrativ-

teritoriale, proiectul de hotarare va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau

judetean, dupa caz.

Concluzii

Bugetul participativ este un mecanism care permite cetăţenilor să nu fie doar informaţi şi consultaţi cu

privire la gestiunea unei părţi din investiţiile oraşului, ci să decidă ei înşişi care sunt priorităţile de

plasare a unor fonduri disponibile.

data: 24 martie 2017

întocmit: Marius Selegean – Secretar General USR Oradea

aprobat: Cristian Rusu – Presedinte USR Oradea

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>